Screenshot_2019-10-21 小泉亮祐さん( ryosuke_3999) • Instagram写真と動画